האמפיתאטרון הרומי בסירקוזה (Anfiteatro Romano)

אמפיתיאטרון זה, מהמאה הראשונה לספירה, הוא דוגמה מצוינת להנדסה רומית. בעוד היוונים יבנו על גבעה קיימת, תיאטרון רומי הוא בדרך כלל עצמאי. הרומאים הרכיבו שני תיאטראות וקראו להם אמפיתיאטרון (פירוש המילה אמפי ביוונית הוא "כפול").

 

אמפי זה נמצא בפארק הארכיאולוגי ניאפוליס והוא נשתמר פחות טוב מהתיאטרון היווני שלידו.

 

הרומים שילבו בלי בושה דם ממשי בבידור שלהם. כאן נלחמו גלדיאטורים בחיות טרף. רצפת האמפיתיאטרון כוסתה בחול כדי לספוג את הדם.

 

שימו לב לחומת המגן סביב הזירה שנועדו להגן על הצופים מפני חיות הטרף שלחמו שם.

 

המעבר בו עברו הגלאדיטורים וחיות הטרף לזירה נשמר כמעט בשלמותו.

 

שני הבורות במרכז הזירה הצמודים זה לזה שימשו, בסבירות גבוהה, לניקוז דמן של הגלדיאטורים והחיות שנטבחו במהלך המופעים.