La Chiesa della Nunziatina

כנסייה זו נקראת "הקפלה הסיסטינית הקטנה" (לא, ממש אי אפשר להשוות). היא נבנתה בתחילת המאה ה-17 ונפתחה לעבודות הפולחן בשנת 1613. לאחרונה שוחזרה ונפתחה לביקורים.

 

הכנסייה מורכבת מספינה אחת שבה שמונה קפלות הנפתחות משני הצדדים.

 

הכנסייה מכוסה כולה בציורי קיר ותיקרה.

 

עיטור התקרה מזכיר את הכנסיות הרומיות הגדולות של תקופת הבארוק, עם מלאכים, פרחים ופירות שביניהם בולטים שמונה מדליונים, המקיפים את הפרסקו הראשי, המתארים פרקים מחייה של הבתולה: הולדת מריה, הצגת הבתולה בבית המקדש, נישואי הבתולה, ביקור אליזבת הקדושה, הולדת ישו, הערצת החכמים, הירידה למצרים, עליית מריה לשמים.

 

בכניסה תקבלו עלון בו מתוארים (באנגלית) הנושאים של הציורים על קירות הקפלות בפנים ועל התקרה.


מקומות ומסלולים באיזור