No Mafia Memorial

בעשרות השנים האחרונות נפלה פלרמו כקורבן לאלימות של המאפיה.

 

אך פלרמו גם הייתה מעבדה של רעיונות, ידע, גיוסים שסימנו נקודת מפנה בהיסטוריה של העיר.

 

No Mafia Memorial הוא מרחב קולקטיבי חדש של המעבדה הזו, שבו נולדים רעיונות חדשים ופרקטיקות חדשות של שחרור מהשותפות של המאפיה.

 

מפעל הזיכרון של No Mafia עובר בין מספר תערוכות: ארכיון הצילום בקומת הקרקע ותערוכת מולטימדיה חדשה בקומה השנייה, המציעות למבקר מסע בין האירועים ההיסטוריים החשובים ביותר של המאבק במאפיה בעיר פלרמו.

 

התערוכות ממוקמות בארמון ג'ולי (Palazzo dei Gulì), מהמאה ה-19.


מקומות ומסלולים באיזור