Parcheggio della Marina

חניון מסודר הממקום ממש בכניסה לאי אורטיג'ה.

הוא פתוח 24 שעות ביממה.

המחיר: 2 יורו לשעה

החניון מצולם כל הזמן